Hur mycket kan du spara?

Nyfiken på hur mycket du kan minska energikostnaderna och klimatutsläppen? Fyll i dina värden och se konkret hur mycket din verksamhet – och planeten – tjänar på att bli fossilfri med BKtech.

Räknaren

Jämförelse

Autogenerad lösning

Så här har vi räknat

Vi har beräknat reduktionen av CO2-utsläpp med hjälp av data från Naturvårdsverket. Kostnaden för de olika bränslepriserna utgår från data från X, och utifrån den årsförbrukning du anger föreslår vi en lämplig bioenergianläggning. Förslaget baserar vi på vår långa erfarenhet, och vi tar hänsyn till att vissa kunder behöver höga momentana effektuttag, vilket kan påverka anläggningens storlek.

BKtech Total – abonnera din bioenergi

Vi vill hjälpa din verksamhet att bli fossilfri på enklast tänkbara sätt. Därför finns BKtech Total: ett abonnemang där du betalar ett pris per producerad kilowatt. Du behöver varken investera eller fundera över drift, service och underhållsplaner. Allt ingår, inklusive installationen av bioenergianläggningen och trygg bränsleförsörjning med BKtech:s svensktillverkade biobränsle. Simple as that.

BKtech finansiering – flexibla lösningar

För företag som hellre väljer att leasa eller äga bioenergianläggningen från BKtech erbjuder vi flexibla finansieringslösningar i samarbete med partners. Tack vare effektiva processer med korta handläggningstider och tydliga upplägg bidrar vi till en smidig och transparent beslutsprocess hos kunden. Allt för att göra vägen till fossilfri energi så rak och enkel som möjligt.