Webinars

BKtech Play är vår egen kanal för djupdykande webinars, där vi berör ämnen som biobränsle och bioenergi, våra mobila anläggningar, nya satsningar, framtidsvisioner och mycket mer. Välkommen att titta på nuvarande avsnitt här nedan, och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på nya avsnitt.

Fördelar med bioenergiförbränning

Det finns flera fördelar med fossilfri bioenergi, och en av de största anledningarna är att det fossila bränslet ersätts med hållbart och förnybart bränsle, som ger lägre klimatpåverkan och reducerade energikostnader för företaget.

Hör mer om när Staffan och Björn från BKtech går igenom bioenergins fördelar.

Bioenergi för livsmedelsindustrin

Med bioenergi från BKtech kan flera verksamheter inom livsmedelsindustrin bli fossilfria, reducera energikostnaderna, spara pengar och bli mer klimatsmarta.

Hör mer om energikonvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi för livsmedelsbranschen i detta avsnitt av BKtech Play.

Vad är multifuel?

En multifuel-brännare möjliggör användandet av flera fossilfria bränslen samtidigt: exempelvis träpulver, bioolja och biogas. I större bioenergianläggningar med högre effekt krävs en annan form av biobränsle än träpellets, eftersom träpellets brinner för långsamt för att komma upp i den värmekapacitet som behövs.

Hör mer om när Björn beskriver funktionen av träpulver och finessen bakom en multifuel-brännare.

Vilka kan BKtech hjälpa?

En bioenergianläggning från BKtech passar många industrier och verksamheter som vill minska sitt klimatavtryck och reducera sina ekonomiska kostnader. Processindustrier, livsmedelsindustrin och energibolag är några verksamheter som kan gynnas av fossilfri bioenergi.

Hör när Niklas och Krister berättar mer om BKtech’s olika målgrupper.